IPT Modular Training

Modular Training is an Intensive Clinical Training in IPT with supervision in small groups.  Completion of a 2-Day Level A Training Course in IPT is required PRIOR to participating in Modular Supervision.

Modular Training is one of 3 pathways to certification in IPT.  Modular Training is based on 6-8 days of additional training after Level A training is completed.  Participants meet for in-person training for 1-2 days on several occasions; participants are expected to bring case material from cases they are currently working with to present and discuss during the group meetings.  Key moments in IPT are underlined and worked on as modules in addition to individual case reviews.

 

 

 

Modular Training in Turkey (In Turkish)

Bilgelik Enstitüsü

Istanbul - Turkey

6 day training program

Dates :

14 - 15 February 2015

21 - 22 March 2015

11 - 12 April 2015

Trainers :

Oguz Omay M.D.

Nazan Aydin M.D.

Haluk Savas M.D.

 

 

Modular Training in France (In French)

8 day training program

La Teppe Medical Center

Tain l'Hermitage - France

Dates :

6 - 7 November 2015

4 - 5 December 2015

15 - 16 January 2016

5 - 6 February 2016

Trainer:

Oguz Omay M.D

with the participation of :

Elisabeth Glatigny, Ingrid Lacaze, psychologists

 

 

Turkish Modular Training

Uluslararası Sertifikalı

 Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Kursu

Eğiticiler:

Uz. Dr. Oğuz Omay:

Güney Fransa'da, Tain l'Hermitage La Teppe Tıp Merkezi'nde kendi kurduğu Perinatal Psikiyatri servisinin şefi olan Oguz Omay, Uluslararası Kişilerarası İlşkiler PsikoTerapisi (KİPT) Enstitüsü onaylı KİPT Eğitimcisi ve Süpervizörüdür. 25 yılı aşkın süredir Fransa'da çalışan Dr. Omay, IPT Institute Başkanı Prof.Dr. Scott Stuart ile yakın bir işbirliği içinde, tutkuyla KİPT'i yaymaya çalışan bir klinisyendir. Fransa'da, Türkiye'de, iskoçya'da, İngilizce, Fransızca ve Türkçe, üç dilde KİPT eğitimleri vermiş ve  vermektedir.

Prof. Dr. Nazan Aydın: Uluslararası KİPT Enstitüsü onaylı KİPT Eğitimcisi, halen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını sinirbilim temelinde perinatal psikiyatri, kişilerarası İlişkiler psikoterapisi ve psikofarmakoloji alanlarında yürütmektedir. Sinirbilimleri alanında 2003 yılında Hollanda EURON Neuroscience Laboratuarında yaptığı çalışmaların yanında halen deneysel çalışmalar yaparak sürdürmektedir. Perinatal Psikiyatri alanındaki çalışmalarını Psikofarmakoloji Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi koordinatörlüğü, International Marcé Society ve Postpartum Support International’in Türkiye temsilcisi olarak sürdürmektedir. Türkiye’de bulunan Kişilerarası ilişkiler PsikoTerapisi Derneği’nin kurucu üyesi ve başkanı olup bu terapinin eğitimleri ve yaygınlaşması konusunda aktif çabaları mevcuttur.

Prof. Dr. Haluk Savaş

Uluslararası KİPT Enstitüsü onaylı KİPT Eğitimcisi, Halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi, Duygudurum Bozuklukları Birimi ve Ruh sağlığını Destekleme ve Koruma Birimi Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

 

Tanım

Kişilerarası İlişkiler PsikoTerapisi  Derneği ve

Bilgelik Enstitüsü işbirliği ile Türkiyede ilk defa açılan

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Eğitimi

 

Kişilerarası İlişkiler PsikoTerapisi (KİPT), depresif bozukluklar, distimi, sosyal fobi, bipolar  (iki uçlu) bozukluk, anksiyete, yeme bozuklukları gibi pek çok psikiyatrik bozuklukta uygulanan, kanıta dayalı klinik araştırmalar ile etkinliği gösterilmiş bir psikoterapi türüdür.

 

Çocuk ve ergenlerden yaşlılara kadar geniş bir hasta grubunda uygulanarak başarılı sonuçlar elde edilmiş olan bu psikoterapi yaklaşımının etkililiği,  Amerikan Psikiyatri Birliği ve İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) tarafından da kabul edilmiştir. KİPT bu kuruluşların özellikle depresyonda ilk asama tedavi önerileri içinde yer almaktadır.

 

KİPT üç ana unsur ile karakterizedir.

  1. İsminden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere, KİPT müdahale noktası olarak özellikle kişilerarası ilişkiler ve sosyal destek üzerine odaklanır.
  2. KİPT kişiyi Biyopsikososyal/Kültürel/Manevi modele göre değerlendirir.
  3. KİPT’de tedavi süresi sınırlıdır. Akut Tedavi döneminin sınırlı süreli olması ve hasta-terapist ilişkisini doğrudan ele alan müdahalelerden kaçınılması KİPT uygulamalarında esastır.

KİPT’de, kişilerarası sorunlar– Yas ve Kayıplar (ebeveyn kaybı, düşükler, ölü doğum, işten atılma, iflas, depremde yakınını kaybetmek), Kişilerarası Çatışmalar (eşle ya da işyerinde amir ile çatışma gibi)  ve Rol Geçişleri (anne yada baba olmak, işyeri değişikliği, okumak için evden ayrılma, boşanma, emeklilik) – tedavinin birincil odaklarıdır.

KİPT, yaşanan kişilerarası sıkıntıların psikiyatrik belirtiler ve genel olarak da psikolojik sıkıntıyla yakından bağlantılı olduğu önermesine dayalıdır. Çeşitli sıkıntı veren olaylar karşısında  kendini aşmak ve risk almak gerekir.  Zaman zaman krizler de yaşanabilir. İnsanların kriz anındaki yaklaşımları çoğunlukla onların biyopsikososyal, kültürel ve manevi

yapılarına dayanmaktadır. Genetik faktörler, mizaç, çocukluk deneyimleri, bağlanma, kişilik, sosyal destek ve yetişkinlikte elde edilen deneyimler belirleyici olmaktadırlar. Bir çok kişi kendi özgün krizleriyle profesyonel yardım almadan başa çıkabilmektedir. Fakat, önemli sayıda kişi de belirli bir krizi çözmede, sosyal destek üretmede ya da mevcut sosyal destek sistemini kullanmada yardıma ihtiyaç duymaktadır. KİPT, krizi aşmak için kişilerarası desteğe ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. KİPT, kişilerin kişilerarası bağlanma ve güvence ihtiyaçlarının farkına varmaları ve bu ihtiyaçları diğerlerinin kendilerine yardımcı olmalarını sağlayacak  şekilde nazikçe dile getirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

 

Kurs Programı Ana Başlıklar

KİPT'in Tarihçesi

KİPT'in Teorik dayanakları :  Bağlanma

                                                       Bağlanma Teorisinin tarihçesi ve temel kavramlari

                                                      Bağlanmaya duyarlı yaklaşımın klinikte kullanımı

KİPT'in Teorik dayanakları :  Kişilerarasi İlişkiler ve İletişim Teorisi

KİPT'in diğer psikoterapilerle karşılaştırılması

Psikoterapide temel ilkeler, görüşme ve değerlendirme becerileri

KİPT'te klinik uygulamalar ve yeni araştırma verileri

Depresyonun Biyopsikososyal Modeli - KİPT'le depresyona yaklaşım

 

KİPT'in Yapısı

Giriş seansları

KİPT ile  sorgulama; yanıtları  kullanma

Kişilerarası Envanter - Teorik ve Pratik çalışma

Kişilerarası Formulasyon - Teorik ve Pratik Çalışma

KİPT Problem Alanları

KİPT Teknikleri

Duygu ile çalışma ; duygu paylaşımına dayalı terapi stratejileri

KİPT'te çiftlerle ikili görüşme teknikleri

Yas ve Kayıplar

Kişilerarası Çatışmalar

Rol Geçişleri

KIPT'in Tamamlanması

KİPT ile sürdürüm tedavisi

 

KİPT'in Günlük Klinik Çalışmalara Katkısı

KIPT'in Multidisipliner ekip girişimleri bağlamında kullanımı

KİPT kullanımına yönelik klinik vaka örnekleri

 

Egitimin getirdigi yenilikler :

Uluslararası KİPT Enstitüsü (IPT Institute, IOWA, USA) eğitim kriterlerine uygun ve sertifikalı eğitimciler tarafından Türkiye'de ve Türkçe verilmekte olan tek eğitimdir.

 

Süre ve katılım koşulları

Kurs süresi toplam 42 saattir. Program içeriği ve süresi International IPT Institute (Iowa USA) kuramsal ve pratik eğitim programına paraleldir (modular training). Eğitim sonunda, alınan 42 saatlik kuramsal ve pratik eğitime katılan ve başarıyla tamamlayanlara  International IPT Institute (Iowa USA) onaylı katılım sertifikası verilecektir.

Kurs Tarihleri (6 gün):

Tanışma ve kaynaşma:  9.30

21-22 MART    Saat 10-17

11-12  NİSAN    Saat 10-17

9-10 MAYIS     SAAT 10-17

 

Eğitim Yeri :

Bilgelik Enstitüsü Bagdat caddesi no: 474/3 

Kadıköy / İSTANBUL

 

İletişim:

0 505 822 72 55

bilgelik@msn.com

 

Kurs Ücreti

ÜCRET: 2500+KDV : 2950 TL

BİLGELİK ENSTİTÜSÜ HESAP NUMARASI
YAPIKREDİ  BANKASI
IBAN
Hesap No 86322282
Döviz Cinsi TL
Şube ÇATALÇEŞME (329)
Firma Ünvanı BİLGELİK ENSTİTÜSÜ EĞİTİM DANŞ.VE ORG.TİC.LTD.ŞTİ.
IBAN TR570006701000000086322282

 

Ayrıntılı bilgi icin uluslararası kaynaklar :

http://iptinstitute.com

 

Turkçe Kaynakca :

Stuart S, Robertson M: Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi: Klinisyen Kılavuzu (çeviri), Psikofarmakoloji Derneği Yayınları, Türkçe 1.Baskı, İstanbul, Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık, 2014.

Ingilizce Kaynakça :

Stuart S, Robertson M: Interpersonal Psychotherapy: A Clinician’s Guide, 2nd Edition . London, Edward Arnold (Oxford University Press), 2012.

 

Frank E. Treating Bipolar Disorder: A Clinician’s Guide to Interpersonal and Social Rhythm Therapy. New York: Guilford, 2005.

Frank E, Levenson JC. Interpersonal Psychotherapy. Washington DC, American Psychological Association, 2010.

Hinrichsen, G.A., & Clougherty, K.F. Interpersonal psychotherapy for depressed older adults. Washington, DC: American Psychological Association, 2006.

Miller M. Clinician’s Guide to Interpersonal Psychotherapy in Late Life. New York, Oxford University Press, 2009.

Mufson L, Dorta KP, Moreau D, Weissman MM. Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents, second edition. New York: Guilford, 2004.

Weissman MM, Markowitz JC, Klerman GL: Comprehensive Guide to Interpersonal Psychotherapy. New York: Basic Books, 2000.

Weissman MM, Markowitz JC, Klerman GL: Clinician’s Quick Guideto Interpersonal Psychotherapy. New York: Oxford University Press, 2007.

Wilfley, DE, Mackenzie KR, Welch RR, Ayres VE, Weissman MM: Interpersonal Psychotherapy for Group. New York, NY: Basic Books, 2000.

Ravitz P. Watson P. Psychotherapy Essentials to Go : IPT for Depression, NY : Norton, 2013 (With DVD)